Wildheart PURPLE neutral
Wildheart PURPLE Female Male
Wildheart RAINBOW neutral

Wildheart NONVANILLA Female
Wildheart NONVANILLA Male
Wildheart RAINBOW Female

Wildheart DOMINATION Female
Wildheart DOMINATION Male
Wildheart RAINBOW Male